Facility management od a do z

Pult centrální ochrany – PCO

Pojďme spolupracovat

bezpečnostní služby

Pult centrální ochrany 

PCO neboli „pult centrální ochrany“  je  bezpečnostní služba, která využívá vzdálené stanoviště – tzv.  dispečink  (nepřetržitá dálková ostraha), a  pomocí  elektronických zabezpečovacích systémů a  systému elektronické požární signalizace  střeží nepřetržitě vaše objekty a  majetek. Na  pult centrální ochrany jsou přenášeny veškeré informace o  bezpečnosti vašeho majetku díky již zmíněnému vzdálenému připojení.

Je možné monitorovat i stav různých médií – elektrického proudu, klimatizace, topení apod. Služby mobilní hlídky poskytují pravidelou fyzickou kontrolu objektu. Zajišťují služby ostrahy v  případě narušení díky dálkovému sledování kamerového systému. 

Při jakémkoli poplachu je  ihned vyslána  zásahová skupina, která je  v  případě narušení bezpečnosti objektu a  vašeho majetku  schopna vždy profesionálně zasáhnout. Následně informuje o  zásahu policii a  vás, jakožto majitele objektu.  

Tato ochrana je  ideálně vyváženou kombinací instalovaných zabezpečovacích systémů a  fyzické ostrahy objektů. 

Mám zájem o tuto službu

Pult centrální ochrany

Bezpečnostní služba, která využívá vzdálené stanoviště tzv. dispečink.

Pomocí elektronických zabezpečovacích systémů a systému elektronické požární signalizace střeží nepřetržitě vaše objekty a majetek. Na pult centrální ochrany jsou přenášeny veškeré informace o bezpečnosti vašeho majetku díky již zmíněnému vzdálenému připojení.