Významný zákazník společnost Microsoft

Významný zákazník společnost  Microsoft

S potěšením oznamujeme, že naše společnost AZfacility s.r.o. vyhrála výběrové řízení na zajištění úklidových a podpůrných služeb nové centrály společnosti Microsoft. Centrála společnosti Microsoft a společnosti Skype se nově nachází v budově Delta v areálu BB Centra v Praze.

Při navrhování a plánování bylo vycházeno z konceptu nazvaného Advantage Program , pro Microsoft bylo důležité efektivní propojení designu a funkčnosti. Spojovacím prvkem 4 pracovních pater jsou tzv. huby, co-workingové prostory určené pro setkávání, spolupráci, týmové aktivity i odpočinek. Každý hub má jiné téma, které vybírali sami zaměstnanci, a liší se designovými i funkčními prvky. Huby jsou propojené otevřeným schodištěm, které usnadňuje komunikaci a sdílení mezi týmy. Na huby navazují variabilní pracovní prostory určené pro různé druhy individuální činnosti, práci v týmech, schůzky i neplánovaná setkání.

Naše společnosti zajišťují  pro Microsoft a Skype komplexní úklidové služby, back office služby včetně dodávek hygienických materiálů.

Certifikáty

Obdrželi jsme osvědčení o oborové certifikaci Facility Managementu.

certifikat

Jsme pojištěni

certifikat

Případná vzniklá škoda při výkonu služby na částku

30.000.000 Kč