AZclean v SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL

AZclean v SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Dne 31. srpna tohoto roku se otevřela nová moderní budova bilingvního gymnázia Sunny Canadian International School. Slavnostní zahájení proběhlo pod záštitou Velvyslanectví Kanady a Kanadské obchodní komory.

Škola a její majitelka nezahálí a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zájemců o studium na škole každým rokem rozšiřují třídy, kterých každoročně přibývá.

Škola klade vysoký důraz jak na kvalitu studia, tak samozřejmě ale i na její prostředí, ve kterém se žáci, studenti, vyučující a další zaměstnanci denně pohybují. Vysokým kritériem je také hygiena a čistota ve škole nejenom proto, že tento vzdělávací komplex je alma mater již pro předškolní děti. Perfektní čistota je jedna z hlavních priorit a výsledkem úklidové firmy AZclean, která se o prostory školy stará. A to nejen v době před slavnostním otevřením, kdy se do proměn a čistoty dostávala nová budova, ale i budovy původní, aby se děti po prázdninách vrátily do krásné, příjemné a dokonale čisté třídy a dalších prostor celé školy. Což ocení i rodiče více než 400 žáků dojíždějících z okolí i 40 km. Společnost AZclean přistupuje k práci a prostorám vždy individuálně a užívá prostředky, které jsou nejvíce vhodné jak pro prostory k čištění, tak samozřejmě i pro ty, kteří je obývají.

Nový komplex školy je sídlištěm sportovní multifunkční haly, knihovnou, moderním klubem, několika laboratořemi přírodních věd, multimediální učebnou, kuchyňským studiem, výtvarným ateliérem, počítačovou učebnou a mnoha třídami pro žáky druhého stupně a dále pak navazujícího gymnázia. Tato široká škála různých typů prostor je příkladem individuálního přístupu úklidu a proto jeho dokonalá čistota mluví sama za výsledky firmy AZclean.

Certifikáty

Obdrželi jsme osvědčení o oborové certifikaci Facility Managementu.

certifikat

Jsme pojištěni

certifikat

Případná vzniklá škoda při výkonu služby na částku

30.000.000 Kč