Pořadatelské služby

 

Kulturní a sportovní akce, výstavy, festivaly apod.

Zajištění bezpečnosti a ochrany účinkujících, sportovců i návštěvníků.

Bezproblémový průběh akce.

Kontrola oprávněnosti ke vstupu do areálu,
kontrola vjezdů a výjezdů automobilů,
kontrola vchodů a východů pro účastníky. 

Poskytnutí informačního servisu a podílení se na zabezpečení veřejného pořádku.

Na přání klienta je možnost tuto službu vykonávat v civilním, nebo společenském oděvu v souvislosti s důležitostí a druhem akce. Samozřejmostí je vysoká profesionalita, loajálnost a odbornost, bez nichž se zabezpečení akcí a pořadatelské služby neobejdou.