Odpadové hospodářství

 

Zajistíme třídění odpadu a uložení na místo vámi určené, případně zajistíme dodavatele pro odvoz společně s likvidací.