Bezpečnostní audity

 

Bezpečnostní audit zanalyzuje a vyhodnotí rizika, hrozby a možnosti vzniku mimořádných situací. Na základě tohoto vyhodnocení se provádí i zhodnocení stavu současných bezpečnostních opatření – fyzická ostraha objektu, technické prostředky a systémová opatření. Z výsledků bezpečnostního auditu vypracujeme projekt ochrany a ostrahy objektu včetně variant řešení.

•    Fyzická ostraha
•    Technické prostředky
•    Mechanické prostředky
•    EZS, CCTV, vstupní systémy
•    Bezpečnostní standardy
•    Projekt můžeme zajistit jak komplexně, tak i dílčí části