Facility management od a do z

Pořadatelské
služby

pořadatelské služby

Pořadatelské služby

Kulturní a sportovní akce, výstavy, festivaly apod.
Zajištění bezpečnosti a ochrany účinkujících, sportovců i návštěvníků.
Bezproblémový průběh akce.
Kontrola oprávněnosti ke vstupu do areálu, kontrola vjezdů a výjezdů automobilů, kontrola vchodů a východů pro účastníky.

Pult centrální ochrany

Bezpečnostní služba, která využívá vzdálené stanoviště tzv. dispečink

Pomocí elektronických zabezpečovacích systémů a systému elektronické požární signalizace střeží nepřetržitě vaše objekty a majetek. Na pult centrální ochrany jsou přenášeny veškeré informace o bezpečnosti vašeho majetku díky již zmíněnému vzdálenému připojení.

Osobní přístup a kontakt jsou pro nás základ

Pojďme si napsat nebo zavolat