Facility management od a do z

Fyzická ostraha

bezpečnostní služby

Fyzická ostraha objektu

Ostraha objektů je  jednou ze  základních služeb, které naše společnost poskytuje v  rámci komplexního portfolia bezpečnostního servisu. Díky speciálně proškoleným strážným a  ostatním pracovníkům ostrahy jsme schopni 24  hodin denně a  s maximální spolehlivostí zabezpečit svěřený objekt a  majetek.

Poskytujeme nejen fyzickou ostrahu objektů, ale snažíme se  vyrovnanou kombinací fyzické ostrahy a  technologického zabezpečení majetku nabídnout firmám každého zaměření ucelený servis v  oblasti security managementu přesně na  míru.

Dálková ostraha objektů
Tato ostraha je  zajišťována pomocí elektronických a  kamerových systémů.

Fyzická ostraha objektů
Ostrahu zajišťují vyškolení strážníci, kteří vykonávají pravidelné obchůzky objektů

Pult centrální ochrany

Bezpečnostní služba, která využívá vzdálené stanoviště tzv. dispečink

Pomocí elektronických zabezpečovacích systémů a systému elektronické požární signalizace střeží nepřetržitě vaše objekty a majetek. Na pult centrální ochrany jsou přenášeny veškeré informace o bezpečnosti vašeho majetku díky již zmíněnému vzdálenému připojení.

Osobní přístup a kontakt jsou pro nás základ

Pojďme si napsat nebo zavolat