Bezpečnostní služby

Zajišťujeme komplexní bezpečnostní služby - fyzickou ostrahu objektů, recepční služby, PCO - Pult centrální ochrany,  montáže elektronických systémů a bezpečnostní poradenství.
 

Fyzická ostraha

Ostraha objektů je jednou ze základních služeb, které naše společnost poskytuje v rámci komplexního portfolia bezpečnostních služeb. Díky speciálně proškoleným strážným a ostatním pracovníkům ostrahy jsme schopni 24 hodin denně a s maximální spolehlivostí zabezpečit svěřený objekt a majetek.

Poskytujeme nejen fyzickou ostrahu objektů, ale snažíme se vyrovnanou kombinací fyzické ostrahy a technologického zabezpečení majetku nabídnout firmám každého zaměření ucelený servis v oblasti bezpečnostních služeb přesně na míru.

Recepční služby, back office služby

Naše společnost Vám zajistí komplexní recepční služby. 

 • Evidence příchodů a odchodů návštěv
 • Obsluha telefonní ústředny
 • Ohlašování návštěv
 • Drobné administrativní práce
 • Práce na PC
 • Řízení klíčového režimu a vstupních karet 
 • Evidence a výdej ke služebním vozidlům
 • Poštovní služby
 • Dle požadavků znalost světového jazyka a další…

Samozřejmostí  je vstřícný projev pracovníků, profesionální vystupování, dresscode.

Pult centrální ochrany - PCO

Pult centrální ochrany je bezpečnostní služba, která využívá vzdálené stanoviště tzv. dispečinku (nepřetržitá dálková ostraha) a pomocí elektronických zabezpečovacích systémů a systému elektronické požární signalizace střeží nepřetržitě vaše objekty a majetek. Na pult centrální ochrany jsou přenášeny veškeré informace o bezpečnosti vašeho majetku díky již zmíněnému vzdálenému připojení.

Je možné monitorovat i stav různých médií – elektrický proud, klimatizace, topení apod. Služby mobilní hlídky – pravidelná fyzická kontrola objektu. Zajištění služby ostrahy v případě narušení, dálkové sledování kamerového systému.

Při jakémkoli poplachu je ihned vyslána zásahová skupina, která v případě narušení bezpečnosti objektu a vašeho majetku je schopna vždy profesionálně zasáhnout. Následně informuje o zásahu policii a vás jakožto majitele objektu. Tato centrální ochrana je tedy ideálně vyváženou kombinací instalovaných zabezpečovacích systémů a fyzické ostrahy objektů.

Montáž a údržba elektronických systémů EZS, EPS a CCTV

Zajišťujeme instalaci a správu elektronických zabezpečovacích systémů.  Tyto zabezpečovací systémy společně s fyzickou ostrahou objektů a napojením na PCO tvoří ucelený bezpečnostní servis.

Elektronické zabezpečovací systémy jsou dnes cenově dostupné téměř každému a to v různých variantách a podobách.

Zajišťujeme montáže:

​EZS – elektronický zabezpečovací systém 

 • Rodinné domy, chaty, kancelářské budovy, sklady, obchody a podobně
 • Pohybová čidla, magnetické zámky, světelné závory a podobně
 • Systém možno napojit na Pult centrální ochrany
 • Výrazné snížení rizik spojených s vloupáním – 100 % ochrana
 • Způsob napojení – pevná linka, GSM brána, bezdrátový vysílač 

EPS – elektronický požární systém

 • Rodinné domy, chaty, kancelářské budovy, sklady, obchody a podobně
 • Systém možno napojit na Pult centrální ochrany
 • Výrazné snížení rizik spojených se škodami při požáru
 • Způsob napojení – pevná linka, GSM brána, bezdrátový vysílač

CCTV – kamerové systémy

 • Systém možno napojit na Pult centrální ochrany
 • Optické monitorování střežených prostor v reálném čase
 • Další elektronické systémy

Dálkové dorozumívací systémy – komunikační dálková jednotka, například vchodová, možnost ovládání vstupu z kanceláře nebo recepce, možno i s LCD monitorem

Elektronický vstupní systém – vstup do prostor jen s platnou magnetickou kartou, možnost napojení na docházkový systém a monitoring pracovní doby zaměstnanců – sledování pohybu zaměstnanců, možnost napojení na centrální mzdový systém

Pořadatelské služby

Jedná se především o různé kulturní a sportovní akce, výstavy, festivaly apod., kde je nutné zajistit bezpečnost a ochranu účinkujících, sportovců, ale i návštěvníků těchto akcí. Dále se pak naši proškolení pracovníci starají o bezproblémový průběh akce a o další bezpečnostní služby - kontrolu oprávněnosti ke vstupu do areálu, kontrolu vjezdů a výjezdů automobilů, kontrolu vchodů a východů pro účastníky. Součástí zabezpečení akcí je poskytnutí informačního servisu a podílení se na zabezpečení veřejného pořádku. Na přání klienta je možnost tuto službu vykonávat v civilním, nebo společenském oděvu v souvislosti s důležitostí a druhem akce. Samozřejmostí je vysoká profesionalita, loajálnost a odbornost, se kterou toto zabezpečení akcí a pořadatelské služby úzce souvisí.

Bezpečnostní audity

Bezpečnostní audit analyzuje a  vyhodnotí rizika, hrozby a možnosti vzniku mimořádných situací. Na základě tohoto vyhodnocení se provádí i zhodnocení stavu současných bezpečnostních opatření  - fyzická ostraha objektu, technické prostředky a systémová opatření. Z výsledků bezpečnostního auditu vypracujeme projekt ochrany a ostrahy objektu včetně variant řešení.

Varianty řešení:

 • Fyzická ostraha
 • Technické prostředky
 • Mechanické prostředky
 • EZS, CCTV, vstupní systémy
 • Bezpečnostní standardy
 • Projekt můžeme zajistit jak komplexně tak i dílčí části
   

Obchodní oddělení
Tel./Fax +420 487 953 609
Mobil:     +420 732 598 631
E-mail:   obchod@azfacility.cz